Coriander

814 Coriander (Slow Bolting)

  • Duan tebal, pertumbuhan cergas
  • Perbungaan lewat, penghasilan tinggi dan berkualiti
  • Ketahanan kuat terhadap cuaca panas dan lembap
  • ketahanan penyakit baik
  • 厚叶,快速成长,
  • 迟花晚抽苔
  • 容易栽培,生育强
  • 耐热耐热耐湿
  • 抗病强

814 Coriander